SAFIR konferencija

U Splitu od 21. - 25. listopada 2009. održava se SAFIR - 4. Sajam financija, investicija i razvoja. SAFIR je ključno mjesto susreta vodećih financijskih, investicijskih i razvojnih tvrtki, gospodarstvenika i nosioca vlasti kako bi pod jednim krovom zajedno razgovarali, informirali se i stvarali nove incijative sa svrhom razvoja gospodarstva.

U okviru programa održati će se dne. 24 listopada 2009. SAFIR konferencija s početkom u 9,30 sati u paviljonu 1 (prezentacijska dvorana 1) na kojoj će se prisutnima obratiti eminentni stučnjaci. Biti će održano niz prezentacija, rasprava i radionice.

Jednu od tema konferencije - Inovativno poduzetništvo, koja je na rasporedu od 11.30 - 13.30 sati, otvoriti će pozdravnim govorom gospodin Dalibor Marijanović, direktor Poslovno-inovacijakog centra Hrvatske - BICRO d.o.o. (glavnog partnera Europske poduzetničke mreže - EEN). Nakon toga će biti održane prezentacije Ive Friganovića, direktora programa RAZUM i predstavnika poduzeća Xylon d.o.o., Banko d.o.o.,  Ekovent d.o.o. i Gideon Multimedija, koja su financirana u okviru BICRO programa RAZUM i IRCRO. Na kraju će Leandra Vranješ - Markić, voditeljica ureda za transfer tehnologije,  Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta u Splitu (partner Europske poduzetničke mreže) predstaviti EEN i njenu ulogu u pružanju podrške inovativnim poduzetnicima u pronalaženju europskih partnera.

Program SAFIR konferencije

Lokacija

Priloženi dokumenti: