„Zelena ekonomija: EMAS sustav, BIO otpad i sektor površinske obrade kroz prava, obveze i usklađivanje s EU regulativom “

Dana 22.05.2013. TERA TEHNOPOLIS organizira u Osijeku radionicu „Zelena ekonomija:  EMAS sustav, BIO otpad i sektor površinske obrade kroz prava, obveze i usklađivanje s EU regulativom “, namijenjenu malim i srednjim poduzetnicima koji svoje poslovanje ulaskom u Europsku uniju moraju uskladiti s obvezama i normama EU regulative u području gospodarenja otpadom i sektoru površinske obrade materijala. Teme koje će biti prezentirane sudionicima obuhvaćaju EMAS sustav upravljanja okolišem i usklađivanje s EU zakonima, ishođenje potrebnih certifikata i dozvola, korištenje BIO otpada kao obnovljivog izvora energije, te primjer dobre prakse.

Za sudjelovanje u radionici ne plaća se kotizacija, a program, prijavnica i detaljne informacije biti će objavljene na stranicama TERA TEHNOPOLIS www.tera.hr od 06.05.2013., i dostupne upitom na email: akordek@tera.hr

Lokacija