Međunarodna konferencija: Doprinos RTD-a razvoju održivih ekonomija u Jugoistočnoj Europi


22. i 23. svibnja 2009.
Sveučilište u Dubrovniku


INTERNATIONAL CONFERENCE
Contribution of Research and Technology Development (RTD) to Developing Sustainable Knowledge-Based Economies in Central and South East Europe


U suradnji sa sveučilištima iz Austrije i Slovenije (Joanneum Research i Austrian Science and Research Liaison Offices Ljubljana and Sofia), te Sveučilistem u Dubrovniku organizira se skup koji se pod nazivom Contribution of Research and Technology Development (RTD) to Developing Sustainable Knowledge-based Economies in Central and South East Europe, održava u Dubrovniku 22. i 23. svibnja ove godine.

Saznajte više na www.investsciencesee.info/dubrovnikprogramme.html

 Lokacija