“Mogućnosti financiranja kroz pretpristupne i strukturne fondove 2012.-2013. za MSP


Ovime Vas obavještavamo da se zbog iznimnog odaziva naših članica, kojim je uvelike premašen kapacitet dvorane HGK-ŽK Rijeka, seminar neće održati u prostorima Komore, kako je u pozivu najavljeno, već u konferencijskoj dvorani hotela ‘Jadran’, Šetalište XIII divizije 46 u Rijeci.

Europska poduzetnička mreža Hrvatske u suradnji sa konzultantskom tvrtkom Razbor, organizira seminar pod nazivom

“Mogućnosti financiranja kroz pretpristupne i strukturne fondove 2012.-2013. za predstavnike privatnog sektora”

21. ožujka 2011.

Cilj seminara je upoznati predstavnike malih i srednjih tvrtki kao potencijalnih prijavitelja projekata s trenutnim mogućnostima korištenja pretpristupnih fondova, kao i njihova priprema za korištenje nadolazećih strukturnih fondova koji će im biti na raspolaganju kada Hrvatska postane članica EU.

Na seminaru će se obraditi sljedeće teme: 

•         Okvir za korištenje pretpristupnih programa i mogućnosti za poduzetnike do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju

•         Kohezijska politika EU – okvir za korištenje sredstava iz Strukturnih fondova po ulasku RH u Europsku uniju

•         Vrste projekata pod strukturnim fondovima i procedure za njihovu pripremu i financiranje

•         Pripreme RH za provedbu Kohezijske politike EU tj. za buduće trošenje raspoloživih sredstava iz strukturnih fondova

•         Predstavljanje nacrta Operativnih programa “Regionalna konkurentnost” i “Razvoj ljudskih resursa” 2012.- 2013. – u kontekstu  mogućnosti financiranja za privatne poduzetnike po ulasku u Europsku uniju i potrebne pripreme

Lokacija

Priloženi dokumenti:

ppthgk pretpristupni-i-strukturni final.ppt (1,26 mb)