Predstavljanje baze poslovne suradnje i baze tehnoloških profila u sklopu ciklusa seminara INTREPID-Seminar IV-Transfer tehnologije

U Karlovcu će u utorak, 21.02.2012. započeti trodnevni seminar pod nazivom TRANSFER TEHNOLOGIJE, u okviru ciklusa seminara financiranih iz sredstava projekta INTREPID Karlovac, financiranih iz sredstava EU. Organizator događanja je Veleučilište u Karlovcu, gdje će se program i odvijati.

EEN Hrvatska će u sklopu seminara održati dvije radionice:

-pretraživanje baze tehnoloških profila te izrada tehnološkog profila.

-komercijalna baza profila; izrada komercijalnog profila.


Lokacija