Europska poduzetnička mreža Hrvatske">

"FP7 KBBE BROKERAGE EVENT 2010 FP7: Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology"

BIO-NET, Mreža BIO nacionalnih kontakt točaka te Europska poduzetnička mreža Portugala, organiziraju poslovne susrete pod nazivom "FP7 KBBE Brokerage Event 2010" 20. listopada 2009. u Lisabonu, u Portugalu, kao popratni događaj Europskom forumu industrijske biotehnologije.

Osnovni cilj ovog događanja je približavanje i umrežavanje svih dionika koji se bave tematikom. U skladu s istim ciljem, događanje će omogućiti sudionicima da susretnu potencijalne međunarodne/lokalne partnere te da ostvare suradnju na području istraživanja i razvoja u okviru Poziva za prijavu projektnih prijedloga Sedmog okvirnog programa (FP7) - Hrana, poljoprivreda i ribarstvo te biotehnologija.

Još jedan od ciljeva jest pružiti podršku tvrtkama, sveučilištima i istraživačkim institucijama u pronalasku partnera za razvoj proizvoda, proizvodnju, sklapanje sporazuma, zajednička ulaganja ili druge oblike suradnje.

FP7 KBBE Theme Brokerage Event 2010 otvoren je sveučilištima, javnim tijelima i predstavnicima industrije, regionalnim mrežama te drugim dionicima ovog sektora.

Više informacija možete pronaći u dokumentima u privitku te na adresi http://www.bioresurse.ro/_english_/activitateBioNC.php

Lokacija

Priloženi dokumenti:

docAccomodation Form KBBE BE Lisbon.doc (114,50 kb)pdfKBBE20BE agenda.pdf (51,48 kb)pdfpractical information.pdf (231,14 kb)docregistration forms.doc (321,50 kb)