meetEENg: Kako poslovati u Španjolskoj?

Step Ri znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci zahvaljujući projektu Enterprise Europe Network (www.een.hr) organizira niz meetEENg-a čiji je osnovni cilj potaknuti internacionalizaciju poslovanja subjekata malog gospodarstva razmjenom najboljih praksi i iskustva onih koji su prešli taj put i posluju na inozemnim tržištima s onima koji imaju ambiciju i mogućnosti za izlazak na strana tržišta.


Na meetEENg-u Kako poslovati u Španjolskoj koji će se održati 18.05.2016. u Step Ri znanstveno-tehnologijskom parku Sveučilišta u Rijeci vlasnik i osnivač coworking prostora Freeland studio iz Madrida http://freelandinnovation.com/ g. Francisco Cámara Castellanos podijeliti će sa sudionicima informacije važne za poslovanje u toj zemlji. Poseban gost na događaju će bit gđa. Dolores Šajt Paunović iz poduzeća Arbacommerce d.o.o. koja će sa prisutnima podijeliti svoja iskustva vezano uz izlazak na španjolsko tržište.

Događaj je namijenjen svima koji žele internacionalizirati svoje poslovanje te je besplatan za sve sudionike.

Više na poveznici http://www.step.uniri.hr/portfolio/meeteeng-poslovati-spanjolskoj/.

Lokacija