“Mogućnosti financiranja kroz pretpristupne i strukturne fondove 2012.-2013. za MSP

Europska poduzetnička mreža Hrvatske u suradnji sa konzultantskom tvrtkom Razbor, organizira ciklusa seminara pod nazivom

“Mogućnosti financiranja kroz pretpristupne i strukturne fondove 2012.-2013. za predstavnike privatnog sektora”

Cilj seminara je upoznati predstavnike malih i srednjih tvrtki kao potencijalnih prijavitelja projekata s trenutnim mogućnostima korištenja pretpristupnih fondova, kao i njihova priprema za korištenje nadolazećih strukturnih fondova koji će im biti na raspolaganju kada Hrvatska postane članica EU.

Na seminaru će se obraditi sljedeće teme: 

•         Okvir za korištenje pretpristupnih programa i mogućnosti za poduzetnike do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju

•         Kohezijska politika EU – okvir za korištenje sredstava iz Strukturnih fondova po ulasku RH u Europsku uniju

•         Vrste projekata pod strukturnim fondovima i procedure za njihovu pripremu i financiranje

•         Pripreme RH za provedbu Kohezijske politike EU tj. za buduće trošenje raspoloživih sredstava iz strukturnih fondova

•         Predstavljanje nacrta Operativnih programa “Regionalna konkurentnost” i “Razvoj ljudskih resursa” 2012.- 2013. – u kontekstu  mogućnosti financiranja za privatne poduzetnike po ulasku u Europsku uniju i potrebne pripreme

Budući da se radi o zaista atraktivnoj i važnoj temi s kojom bi se svi trebali na vrijeme upoznati kako bi na vrijeme mogli pripremiti potencijalne projekte koji će moći apsorbirati raspoloživ novac, seminari su radi bolje dostupnosti poduzetnicima organizirani u deset županijskih komora:

Županijska komora Osijek - 18. ožujak 2011.

Županijska komora Rijeka - 21. ožujak 2011

Županijska komora Pula - 22. ožujak 2011.

Županijska komora Varaždin - 24. ožujak 2011.

Županijska komora Krapina - 30. ožujak 2011.

Županijska komora Dubrovnik - 06. travanj 2011.

Zagreb, Središnjica - 15. travanj 2011.

Županijska komora Karlovac - 19. travanj 2011.

Županijska komora Zadar - 27. travanj 2011.

Županijska komora Split - 28. travanj 2011.

Lokacija

Priloženi dokumenti: