Radionica o Programu LIFE

Ministarstvo zaštite okoliša i prirodepoziva Vas na Radionicu o Programu LIFE koja će se održati 17. lipnja 2015. Molimo zainteresirane da se putem prijavnog obrasca registriraju za sudjelovanje na radionici. Prijave je potrebno poslati na life@mzoip.hr najkasnije do 16. lipnja 2015.


Radionica ima za cilj potencijalnim prijaviteljima projekata dati detaljnije i praktične informacije o Programu LIFE, prioritetnim područjima i temama projekata te načinu prijave.

Kroz Program LIFE 2014. – 2020. sufinanciraju se pilot, demonstracijski, najbolje prakse i informacijski projekti iz područja zaštite okoliša (priroda i biološka raznolikost; okoliš i učinkovitost resursa; upravljanje okolišem i informacije) te klime (smanjenje; prilagodba; upravljanje i informacije).

EU stopa sufinanciranja iznosi 60%, a moguće je 75% za prioritetno područje Prirode i biološke raznolikosti.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, zajedno s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo je sredstva za nacionalno sufinanciranje do visine od 50% učešća korisnika – registriranih na području Republike Hrvatske i za aktivnosti koje će se provoditi na području Republike Hrvatske.

Korisnici LIFE programa mogu biti sve pravne osobe (institucije, tvrtke, udruge,…) registrirane na području EU.

Otvoren natječaja za 2015.! http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm

Lokacija

Priloženi dokumenti:

docxradionica-o-programu-life-17062015-prijavni-obrazac.docx (82,91 kb)docdnevni-red-radionica-o-life-programu-17-lipnja-2015.doc (513,50 kb)