SEMINAR: Varaždin - CE oznaka za mala i srednja poduzeća

U okviru Prvog europskog tjedna malog i srednjeg poduzetništva - European SME Week, Hrvatska gospodarska komora, Europska poduzetnička mreža Hrvatske - Enterprise Europe Network i Županijska komora Varaždin Vas sa zadovoljstvom pozivaju na seminar:


CE-oznaka za mala i srednja poduzeća

u suradnji sa SIQ CROATIA d.o.o.


Datum održavanja:
16. travanj 2009.
Početak predavanja:
10.30 sati
Mjesto održavanja:
HGK-Županijska komora Varaždin, Petra Preradovića 17/II, 3. kat

Seminar će se usredotočiti na sljedeće teme:
• Načela slobodnog kretanja roba u EU i gospodarske organizacije izvan EU
• Novi i globalni pristup - pregled smjernica i proizvoda
• Oznaka CE kao opća putovnica za EU tržište i izjava o sukladnosti
• Tehnička dokumentacija o sigurnom proizvodu i dokazivanje sukladnosti
• Upute za upotrebu proizvoda kao dio "sigurnosti proizvoda"
• Osiguranje kvalitete rada u čitavom lancu od razvoja do završne kontrole u proizvodnji
• Odgovornost najvišeg rukovodstva za "siguran proizvod"
• Revizija Novog pristupa
• Primjeri iz prakse
• Najčešća pitanja i odgovori

Ispunjene prijavnice zaprimaju se zaključno do 14. travnja 2009. ili do popunjenja na e-mail rpapec@hgk.hr ili fax 042/405 401

Lokacija

Priloženi dokumenti: