Saznajte sve o izvorima financiranja EU projekata

Konferencija: Izvori financiranja EU projekata - mogućnosti i izazovi

Datum: 15.10.2014.

Mjesto: Forum Zagreb, Green Gold, Radnička cesta 50, Zagreb

Vrijeme: 9:00-15:00

Cilj je konferencije upoznati potencijalne korisnike EU fondova sa svim novostima i mogućnostima te bankarskim uslugama vezanim uz financiranje njihovih projekata kao i iskustvima iz drugih zemalja članica, kako bi spremno dočekali prve natječaje koji se očekuju koncem ove ili početkom sljedeće godine.

Najznačajniji izazov koji stoji pred potencijalnim korisnicima EU fondova, bili oni poduzetnici ili jedinice lokalne i regionalne samouprave, jest osiguranje sredstava za zatvaranje cjelokupne financijske konstrukcije projekta.

Uz dostupna EU sredstva, za uspješnu provedbu projekta potrebno je osigurati i udio vlastitog učešća korisnika u projektu, te u velikoj većini slučajeva i sredstva kojima će se osigurati financijska likvidnost tijekom provedbe projekta, odnosno premostiti razdoblje od prijave troškova relevantnom Ugovornom tijelu do isplate sredstava korisniku za pokriće istih.

Hrvatski poduzetnici su u pretpristupnom razdoblju do sredstava za vlastito financiranje najvećim dijelom dolazili kroz vrlo povoljne kreditne programe HBOR-a bilo izravno, bilo putem poslovnih banaka. U novom proračunskom razdoblju, HBOR će nastaviti s pružanjem proaktivne podrške korisnicima EU projekata, i to onih koji se financiraju sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Lokacija

Priloženi dokumenti:

jpgkisa-novaca.jpg (43,40 kb)