3. Prednovogodišnji sastanak i R2B razgovori s istraživačima, Maribor, 14.12.2018.

Zajedno ćemo krenuti na let za budućnost, što će omogućiti umrežavanje s istraživačima sa Sveučilišta u Mariboru, predstavnicima tvrtki i kreatorima politike na EU, nacionalnoj i lokalnoj razini. 

Teme rasprave:

• mogućnosti za razvoj i poduzetničku suradnju u Europskoj uniji
• primjeri dobre prakse prijenosa znanja i tehnologije  sa sveučiliušta direktno na poslovanje
• dodana vrijednost suradnje s istraživačima sa Sveučilišta u Mariboru;
• ovogodišnja vrhunsko istraživačka i razvojna postignuća istraživača sa Sveučilišta u Mariboru

Paralelno s glavnim događajem, održat će se unaprijed dogovoreni R2B sastanci i prezentacija kompetencija i mogućnosti Sveučilišta u Mariboru.

Također, pripremljeno je posebno iznenađenje.

Sudjelovanje na događaju je besplatno. Potrebna je registracija skeniranjem QR koda putem web aplikacije: http://tto.um.si/polet/


Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Ured za transfer tehnologije sa Sveučilišta u Mariboru:

Maruška Čuš 
tel: +386 2 23 55 289;
e-mail: maruska.cus@um.si

Lokacija