Seminar-radionica OiRA - online interaktivna procjena rizika

Na ovome seminaru-radionici će se predstaviti besplatni on-line alat za izradu procjene rizika u frizerskim salonima, održat će se 13. rujna 2018. u Hrvatskoj gospodarskoj komori, Rooseveltov trg 2, Zagreb, s početkom u 10 sati.

Seminar-radionicu zajednički organiziraju Zavod za unapređivanje zaštite na radu i Hrvatska gospodarska komora - Europska poduzetnička mreža uz potporu Europske agencije za zaštitu na radu (EU OSHA), a u sklopu aktivnosti OiRA on-line alat za frizere.


Cilj seminara-radionice je upoznati frizere s ovim besplatnim internetskim interaktivnim alatom koji frizerima pomaže u upravljanju rizicima povezanim sa sigurnošću i zdravljem radnika, te se njime izrađuje dokument procjene rizika.

Program se može prilagoditi obvezama frizera.

Kontakt u HGK:

Mijo Kovačević 
01/4561763
mkovacevic@hgk.hr

Lokacija