VARAŽDIN - Transfer dobrih praksi-praktična iskustva iz EU

U Županijskoj komori Varaždin, u utorak 12.05.2009. godine, održat će se seminar : Transfer dobrih praksi-praktična iskustva iz EU. Seminar se sastoji od niza kratkih radionica u trajanju od 50 minuta. Nositelji tema su eksperti iz uspješnih europskih kompanija iz Belgije, Estonije, Mađarske ili Slovenije koji će u 35 minuta dati  prezentaciju dobrih praksi nakon čega će uslijediti pitanja i rasprava.

Planirane teme radionica su:

  1. EU pravila u sektoru hrane-Implementacija HACCP-a, sljedivost I drugi zahtjevi iz higijanskog paketa;
  2. CE označavanje u praksi: Kako ispunjavati zahtjeve koji proizlaze iz direktiva "novog pristupa" u području tehničke harmonizacije;
  3. Internacionalizacija: Praktična iskustva u organizaciji izvoznih aktivnosti;
  4. EU financiranje: Praktična iskustva u apliciranju projektnih prijava za EU fondove
  5. Ugovori u međunarodnoj trgovini: Primjeri modela ugovora
  6. Intelektualno vlasništvo: Praksa u zaštiti znakova, patenta, dizajna:
  7. Inovacije:: Primjeri kompanija s uspješnim strategijama u području inovacija:

 
Zbog raznolikosti tema zaiteresirani mogu sami odabrati na kojim radionicama će prisustvovati.

Seminar je aktivnost iz projekta Impact i  organiziran je u suradnji s Gospodarskom komorom iz Antwerpena. 

 
Kontakt osoba za prijave i upite:
Renata Papec
e-mail: rpapec@hgk.hr 
          eenvz@hgk.hr
tel: 042 405 480

Lokacija