Europska poduzetnička mreža Hrvatske">

Poziv na seminar: "Metode i politike određivanja cijena"

Metode i politike određivanja cijena

koji će se održati u četvrtak, 12. travnja 2012. godine u prostorima

Znanstveno-tehnologijskog parka Sveučilišta u Rijeci d.o.o. pod pokroviteljstvom Europske poduzetničke mreže (European Enterprise Network-EEN http://www.een.hr/

 U današnjem okruženju ekonomska kretanja koja utječu na profitabilnost se mijenjaju kod svake promjene tehnologije, zakonodavstva, tržišta, relativnih troškova proizvodnje, potrošačevih potreba i konkurencije. Samim time dolazi do potrebe za promjenama cijena. Znate li da promjena cijene od samo 1% može povećati dobiti za čak 10%. Dobro formiranom cjenovnom politikom možete zahvatiti veće tržište, imati zadovoljnije kupce i više zarađivati.

Odluka o razini cijene je vrlo kompleksna i uvelike ovisi o potražnji, troškovima, konkurenciji i percepciji vrijednosti proizvoda.

Kako onda odrediti „pravu cijenu“, „optimalnu cijenu“? Kako se nositi s prigovorima na cijenu? Kako reagirati na zahtjeve za „odstupanjem od cijene“? Kako komunicirati vrijednost i cijenu proizvoda ili usluge?

Cilj seminara je pružiti polaznicima uvid u metode i politike određivanja cijena sa svrhom postizanja dugoročne profitabilnosti poduzeća.

Edukacija je namijenjena poduzetnicima početnicima ali i vlasnicima i članovima uprava postojećih malih i srednjih poduzeća.

SADRŽAJ

Što je cijena?

Cijena i ostali elementi marketinškog miksa

Pitanja koja se pojavljuju prilikom odlučivanja o cijeni:


Metode određivanja cijena

Određivanje cijene temeljeno na percepciji vrijednosti

Interakcija prodavač kupac

Razvoj politike cijena

Politika cijena kao odgovor na prigovor o cijeni

Politike cijena u doba recesije

Komunikacija vrijednosti

Komunikacija cijene


Trajanje i način prijave

Mjesto održavanja: Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o., Slavka Krautzeka 83/a, Rijeka (učionica na prvom katu)

Trajanje: 9:00-15:30 sati
Cijena: NE PLAĆA SE (seminari su plaćeni od strane Europske poduzetničke mreže)

Prijavite se tako što ćete poslati ispunjenu prijavnicu mailom na jbmarcelja@uniri.hr najkasnije do utorka, 10. travnja 2012 do 16h.

Eventualnu spriječenost molimo javiti na 051 265 962 ili 099 241 48 49.

Broj sudionika je ograničen, a prijave se prihvaćaju prema redoslijedu zaprimanja. Prijava druge osobe iz iste tvrtke prihvaća se u slučaju preostalih slobodnih mjesta. Dodatne informacije o seminaru možete dobiti putem telefona pozivom na broj: +385 (0)51 265 962 ili 051 265 961.

Predavačica

 Jana Blažević Marčelja imenovana je voditeljicom ureda Znanstveno-tehnologijskog parka Sveučilišta u Rijeci u ožujku 2009. godine. na kojoj poziciji i danas radi kao osoba odgovorna za administrativno i financijsko poslovanje. Tijekom svog rada se kontinuirano educira te postaje certificirani Pricing Professional pri Professional Pricing Society. Diplomirala je na ekonomskom fakultetu u Rijeci te se stručno usavršavala u Beču nakon čega je vodila niz razvojnih projekta. Ima devet godina iskustva na području edukacije, razvoja novih proizvoda, unapređenja poslovnih procesa te razvoja novih tehnoloških rješenja. 

Lokacija