BIOTECH Misija za klastere i MSP u Japan

Europska komisija i EU-Japan Centar za industrijsku suradnju organiziraju poslovne susrete klastera i njihovih članica (MSP) iz sektora biotehnologije, u okviru međunarodnog poslovnog foruma BioJapan 2015. koji će se održati u Yokohami, 14. i 16. listopada 2015. BioJapan je vodeće azijsko događanje za pronalazak partnera u industriji biotehnologije.

Cilj ove misije je dati Europskim klasterima i poduzećima mogućnost ulaska na japansko tržište te samim time uspostaviti veću razinu tehnološke i gospodarske suradnje te kapaciteta za inovacije.

Ciljani sektori za ovu misiju su:

  • Proizvodnja i istraživanje lijekova
  • Prateće usluge i proizvodi vezani uz istraživanje lijekova (usluge sintetiziranja lijekova, baze podataka vezane uz kemijske sastave, itd.)
  • Farmaceutski i medicinski uređaji
  • Funkcionalna hrana i poljoprivreda
  • Medicinski tretmani, dijagnostika, medicinski uređaji i oprema
  • Uređaji za istraživanje, bioinformatika i „bio-imaging“

EU-Japan Centar za industrijsku suradnju pokriva dio troškova sudjelovanja na ovoj misiji.

Detalje o sudjelovanju možete pronaći putem poveznice.

Detalje o događaju BioJapan 2015 možete pronaći putem poveznice.


Kontakt osoba: Igor Bobek

E-mail: ibobek@hgk.hr

Lokacija