Future Match at CEBIT 2018


Agencija HAMAG-BICRO organizira odlazak na ‘B2B’ razgovore u sklopu CEBIT sajma u Hannoveru koji se održava od 11. – 15. lipnja 2018. godine.

CEBIT sajam je poslovni festival za inovacije i digitalizaciju koji kroz svoja tri sastavna dijela – izložbe, konferencija i festival, pokriva digitalizaciju poslovanja, upravljanja i društva iz svakog kuta.   

Paralelno sa sajmom, u organizaciji Europske poduzetničke mreže, odvijaju se i poslovni razgovori tvrtki, Future Match at CEBIT 2018.

Zašto sudjelovati na ‘B2B’ razgovorima?

  • Saznajte najnovije informacije o ICT trendovima i inovacijama
  • Promovirajte svoje proizvode, tehnologiju i znanje
  • Pronađite rješenja za vaše IT probleme
  • Pronađite nove komercijalne i tehnološke partnere
  • Pronađite nove klijente i stvorite nove suradnje sa poslovnim partnerima
  • Raspravljajte o novim projektnim idejama

 

HAMAG-BICRO će kroz švicarsko-hrvatsku suradnju na programu Eurostars sufinancirati troškove putovanja (avion) i troškove plaćanja kotizacije za jednog predstavnika iz svake tvrtke, a konačan broj tvrtki će biti naknadno utvrđen ovisno o broju prijavljenih tvrtki. Troškove smještaja će snositi same tvrtke. Hrvatska delegacija bi na put krenula 12. lipnja dok je predviđeni povratak za Zagreb 14. lipnja. Ukoliko tvrtka želi krenuti ranije ili tamo ostati duže od predviđenog molimo Vas da to napišete u prijavi.

Cilj sastanaka s tvrtkama ne bi bio samo komercijalna suradnja, već bi tvrtke trebale imati istraživačko-razvojni projekt koji bi htjele razvijati s međunarodnim partnerom te prijaviti taj projekt u Eurostars program.

Eurostars je program za istraživanje i razvoj putem kojega tvrtke mogu dobiti do 1,5 milijun kuna uz 70%-tno sufinanciranje. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice Eurostarsa.

Prihvatljivost prijave za ovaj organizirani odlazak na sajam ovisit će o kvaliteti ispunjene prijave same tvrtke.

Prije samog odlaska na sajam i poslovne razgovore, za sudionike će biti organizirana radionica o prijavi projekta na program Eurostars kako bi oni mogli biti što spremniji za sudjelovanje na razgovorima.

Vaše prijave možete ispuniti preko google obrasca, a za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju na eurostars@hamagbicro.hr

Lokacija