ŽK Bjelovar-seminar“Mogućnosti financiranja kroz pretpristupne i strukturne fondove 2012-2013 za MSP

Seminar  “Mogućnosti financiranja kroz pretpristupne i strukturne fondove 2012.-2013. za predstavnike privatnog sektora”

09. svibnja 2011.

ŽK Bjelovar (Velika dvorana), Preradovićeva 4/I, Bjelovar

Europska poduzetnička mreža Hrvatske u suradnji sa konzultantskom tvrtkom Razbor, organizira seminar pod nazivom

“Mogućnosti financiranja kroz pretpristupne i strukturne fondove 2012.-2013. za predstavnike privatnog sektora”

Cilj seminara je upoznati predstavnike malih i srednjih tvrtki kao potencijalnih prijavitelja projekata s trenutnim mogućnostima korištenja pretpristupnih fondova, kao i njihova priprema za korištenje nadolazećih strukturnih fondova koji će im biti na raspolaganju kada Hrvatska postane članica EU.

Na seminaru će se obraditi sljedeće teme: 

•         Okvir za korištenje pretpristupnih programa i mogućnosti za poduzetnike do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju

•         Kohezijska politika EU – okvir za korištenje sredstava iz Strukturnih fondova po ulasku RH u Europsku uniju

•         Vrste projekata pod strukturnim fondovima i procedure za njihovu pripremu i financiranje

•         Pripreme RH za provedbu Kohezijske politike EU tj. za buduće trošenje raspoloživih sredstava iz strukturnih fondova

•         Predstavljanje nacrta Operativnih programa “Regionalna konkurentnost” i “Razvoj ljudskih resursa” 2012.- 2013. – u kontekstu  mogućnosti financiranja za privatne poduzetnike po ulasku u Europsku uniju i potrebne pripreme

Lokacija

Priloženi dokumenti:

docprogram-bjelovar-09.05..doc (650,50 kb)docprijavnica-bjelovar-09.-svibnja.doc (648,50 kb)