5. Međunarodni sajam novih tehnologija i proizvoda

Nakon uspješno održana četiri izdanja Međunarodnog sajma novih tehnologija i proizvoda,
Grad Rijeka nastavlja s organizacijom ove vrlo korisne manifestacije s ciljem povezivanja
gospodarstva temeljenog na novim tehnologijama, znanosti i inovatorstva te potpornih
institucija i promociju njihovih dostignuća široj javnosti, a posebno mladoj populaciji.

5. Međunarodni sajam novih tehnologija i proizvoda održat će se od 08. do 10. travnja
2009. godine u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku u Rijeci pod nazivom
„Energetika, zdravlje i globalno zatopljenje".

Organizatori sajma su Grad Rijeka i Riječki Sajam d.o.o. Rijeka, dok su suorganizatori:
Primorsko-goranska županija, HGK-Županijska komora Rijeka, Sveučilište u Rijeci,
Veleučilište u Rijeci, Regionalna razvojna agencija PORIN d.o.o., Tehnološko-inovacijski
centar d.o.o. Rijeka i Turistička zajednica Grada Rijeke. Pokroviteljstvo nad 5.
Međunarodnim sajmom novih tehnologija i proizvoda prihvatilo je Ministarstvo
gospodarstva, rada i poduzetništva. Sponzor sajma je OT - Optima Telekom d.d. Zagreb.

U sklopu sajma održat će se tri panel predavanja koja će se fokusirati na temu energetike,
medicine te ekologije i globalnog zatopljenja. „Energetska perspektiva Hrvatske" bit će
tema prvog predavanja i rasprave, nakon čega slijedi panel zdravlja pod nazivom „Porast
malignoma, a gdje smo mi" dok će treća i posljednja tema biti pod nazivom „Ekološki
izazovi našeg vijeka".

5. Međunarodni sajam novih tehnologija će sadržavati sljedeće cjeline:

a) izložbeni prostor koji će se odnositi na dio za:
I. zajednički prostor organizatora i suorganizatora
II. poduzetnike u ateljeu i kortil galeriji
III. fakulteti Sveučilišta u Rijeci i Veleučilište u Rijeci na prvom katu
IV. tehnološki centri i udruge inovatora

b) predavanje eminentnih predavača u dvorani HKD-a.

c) dodatna događanja na Korzu

RADNO VRIJEME:
dana 08. travnja - od 11:00 do 19:00 sati
dane 09. i 10. travnja - od 11:00 do 18:00 sati
ULAZ SLOBODAN

Više detaljnih informacija o sajmu dostupno je na www.rijeka.hr/sntLokacija