Europska poduzetnička mreža Hrvatske">

Poziv na sajam: " Međunarodni poslovni sajam poduzetništvo, energetika i organska poljoprivreda"

Međunarodni poslovni sajam „Poduzetništvo, energetika i organska poljoprivreda“ kao i publikacija koja predstavlja jedinstveni kroz lokalne samouprave namenjen investitorima kao dio potencijala gradova i općina na teritoriji Republike Srbije- „Investicijski potencijali Srbije 2012/2013“. 

Međunarodni biznis sajam „Poduzetništvo, energetika i organska poljoprivreda“, je dvodnevni B2B Sajam koji će se održati 07. i 08. prosinca 2012. godine u Kongresnom centru i Auli Novosadskog sajma, u organizaciji i-FEOP i Udruženja „Zelena kocka“, u suradnji sa EUROPSKOM PODUZETNIČKOM MREŽOM, konzalting kućom „Network media“ uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za privredu, Gradske uprave Grada Novog Sada i Novosadskog sajma.

Pozivamo Vas da podržite ovu inicijativu i uzmete učešće u istoj, pozivanjem gospodarstvenika iz Vaše zemlje da sudjeluju na B2B Sajmu i da pronađu potencijalne partnere iz područja preduzetništva, energetike i organske poljoprivrede.  

Više informacija o Međunarodnom biznis sajmu „Preduzetništvo, energetika i organska poljoprivreda“ nalaze se u prilozima ovog maila na srpskom i engleskom jeziku.

Lokacija

Priloženi dokumenti:

pdfinternational-business-fair--entrepreneurship-energetics-and-organic-agriculture.pdf (298,64 kb)pdfmedjunarodni-biznis-sajam--preduzetnistvo-energetika-i-organska-poljoprivreda.pdf (273,77 kb)