Europska poduzetnička mreža Hrvatske">

Poziv na konferenciju: "EUREKA za inovativne regije"

U sklopu mađarskog predsjedanja EUREKA programom, u razdoblju od 07-08. ožujka, 2012. godine održati će se konferencija „EUREKA za inovativne regije“ u Pečuhu, Mađarska.
Cilj konferencije je povezati predstavnike različitih inicijativa (SEE-ERANET, WBC-INCO.NET, Danube Strategy) koje imaju ključnu ulogu u istraživačko-razvojnoj regionalnoj suradnji i predstavnike EUREKA programa kako bi istražili potencijalne sinergije između istih i pronašli načine za suradnju.

Ciljna područja konferencije će biti:

- Uloga programa EUREKA u regionalnoj suradnji, sinergijama s SEE-ERANET, WBC-INCO.NET, Danube Strategy

- Aktivnosti istraživanja i razvoja u Kohezijskoj politici, regionalni aspekti u odnosu na Horizon
  2020

- Paralelna „networking“ događanja (tematski fokusi su: ICT industrija, prehrambene tehnologije, upravljanje vodom) tijekom konferencije s ciljem promoviranja i kreiranja novih projekata unutar EUREKA-EUROSTARS programa

U sklopu konferencije biti će organizirana i Gala večera za sudionike konferencije u Hotelu Corso, Pečuh, u večernjem terminu 07. ožujka.
Sve praktične informacije vezane uz konferenciju dostupne su na stranici:
http://eureka.kormanv.hu/eureka-for-smart-regions-pecs

Za organizacijske detalje molimo kontaktirajte:
Ms. Nora Jeney
Ministarstvo gospodarstva Mađarske
Tel: + 36 1 374 2976
nora.jeney@ngm.gov.hu

Lokacija

Priloženi dokumenti:

pdfeureka-for-smart-regions-conference draft-program.pdf (483,93 kb)