SEMINAR: Bjelovar - Mogućnosti financiranja projekata iz EU fondova za poduzetnike

Bjelovar, 06. travnja 2009.


Županijska komora Bjelovar, u suradnji s Europskom poduzetničkom mrežom Hrvatske, organizira informativni seminar na temu Mogućnosti financiranja projekata iz EU fondova za poduzetnike.

Seminar će održati konzultantska tvrtka "Razbor d.o.o"

U sklopu ovog poludnevnog info seminara, zainteresiranim poduzetnicima će se predstaviti kako funkcioniraju fondovi EU, na koji način se planiraju, te što je od fondova namijenjeno financiranju privatnoga sektora.

Detaljnije će se predstaviti novi pretpristupni instrument IPA, tj. one njegove komponente koje su namijenjene poslovnome sektoru, te Programe Zajednice u kojima RH može sudjelovati, a bave se poduzetništvom: Sedmi okvirni program (FP7) i Program za konkurentnost i inovacije (CIP).Kontakt osoba za prijave i upite:

Mara Milinović
e-mail: mmilinovic@hgk.hr
tel: 043 274-062

Lokacija