Poslovni razgovori na 50. međunarodnom sajmu turizma u Novom Sadu

Europska poduzetnička mreža organizira poslovne razgovore pod nazivom TourismB2B@NSfair koji će se održati,  5 - 6 listopada 2017. u okviru  50. međunarodnog sajma turizma u Novom Sadu.

Okosnica jubilarnog 50. međunarodnog sajma turizma čini Dunavska regija koju karakterizira širok spektar kompleksnog i raznolikog povijesnog naslijeđa, kultura, religija, tržišta, zajednica i država. Od ove godine Sajam se koncepcijski definira kao Sajam receptivnog turizma u čijem centru je turist za kojeg se kreira ponuda zasnovana na suvremenim motivima, očekivanjima i iskustvima.

Sudionici Sajma su svi koji rade u turizmu i za turizam, posebice u područjima:

• Zdravstveni turizam / spa i wellness • Turizam regija, gradova i općina
• Gastro i etno turizam
• Ruralni turizam
• Nautički turizam
• Planinski turizam
• Tematske rute
• MICE turizam
• Lovni turizam

Kome je namijenjeno:

• Turoperateri, agencije 
• Obrazovne institucije 
• Sudionici u HORECA lancu
• Turistički mediji i blogeri 
• Transportne tvrtke

Sudjelovanje na poslovnim razgovorima je besplatno a registracija se vrši na slijedećim Internet stranicama:

 http://tourismb2b.talkb2b.net/

Kontakt osoba:

Irena Spahić
Europska poduzetnička mreža Hrvatske
Tel 4561 639
E-mail: ispahic@hgk.hr

Lokacija