Seminar i poslovni susreti „Ruske inovacije“

U okviru Europske poduzetničke mreže, Poslovno-inovacijska agencija Hrvatske BICRO i Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu u suradnji sa Sveučilištem u Moskvi, Ruskom unijom inovacijskih i tehnoloških centara te drugim partnerima iz Ruske federacije najavljuju seminar i poslovne susrete „Ruske inovacije“.

Tematski fokus konferencije bit će nanotehnologija i novi materijali te tehnologija vezana uz zaštitu okoliša i sigurnost.

Tijekom dva dana ruski istraživači predstavit će rezultate recentnih istraživanja u tim područjima, a nakon svake sesije predviđeno je vrijeme za razgovore sa zainteresiranim istraživačima i tvrtkama iz Hrvatske. Susret je zamišljen kao platforma za početak pregovora ruskih i hrvatskih predstavnika nacionalnih inovacijskih sustava: potpornih institucija, istraživačko-razvojnih organizacija te inovativnih poduzeća.

Osim konferencijskog dijela predviđen je i posjet ruske delegacije odabranim institucijama i tvrtkama iz područja nanotehnologije te zaštite okoliša. Hrvatski domaćini na taj će način partnerima predstaviti dosadašnje inicijative i buduće planove razvoja kapaciteta u sferi nanotehnologije, a razmotrit će se i potencijal za zajedničke razvojno-istraživačke projekte ili transfer tehnologije između Hrvatske i Ruske federacije.

Prijave za sudjelovanje primaju se do 3.rujna se isključivo putem ovog online-obrasca za prijavu.

Lokacija

Priloženi dokumenti:

pdfnacrt programa ruske inovacije 5-7-9-2012-hrv fin.pdf (480,53 kb)