Europska poduzetnička mreža Hrvatske">

Radionica "Zakonska obveza poduzetnika u gospodarenju otpadom"

HGK Županijska komora Osijek u suradnji s Europskom poduzetničkom mrežom Hrvatske - EEN pozivaju Vas na seminar :

ZAKONSKA OBVEZA PODUZETNIKA U GOSPODARENJU OTPADOM

Radionica će se održati 05. veljače 2010 god. od 10,00 do 15,00 sati u maloj vijećnici HGK Županijske komore Osijek, Europske avenije 13, Osijek

Predavači i voditelji radionice su :
- Silvija Pejčić Bilić , mr.univ.spec, Accumular d.o.o.
- Ljiljana Amić, dipl.ing.kem.tehn. ,EKO LEX d.o.o.

Prema propisima s područja zaštite okoliša, a osobito : Zakona o otpadu NN 178/04,111/06, 60/08, 87/09 ; Pravilnika o gospodarenju otpadom NN 23/07 ,111/07; Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša NN 35/08, kao i ostalih pravilnika za posebne kategorije otpada (ulja ,gume, baterije, ambalaža... ) ,pravne i fizičke osobe koje imaju djelatnosti s utjecajem na stanje okoliša dužne su voditi dokumentaciju o emisijama u okoliš ( prateći listovi za otpad, očevidnici otpada, planovi gospodarenja otpadom, prijave u Registar onečišćavanja okoliša.
Pravne i fizičke osobe su u obvezi prijaviti emisije u okoliš u 2009. god. do 01.03.2010.god.

Svrha ove interaktivne radionice je pružiti pomoći poduzetnicima u ispunjavanju zakonske obveze u skladu sa navedenim zakonskim propisima .

Za sva pitanja i nejasnoće možete kontaktirati gđu. Boju Stanković na tel. 031 223- 820
Molimo da Vaš dolazak potvrdite prijavnicom koja je u privitku, na fax : 031 223-824 ili na e-mail : bstankovic@hgk.hr
Za sve zainteresirane seminar je besplatan.


Lokacija

Priloženi dokumenti:

docradionica-gospodarenje otpadom.doc (643,50 kb)