Europska poduzetnička mreža Hrvatske">

OSIJEK: Info-dan „Mogućnosti za poduzetnike iz Programa za inovacije i konkurentnost - CIP"

Pozivamo Vas na info-dan Mogućnosti za poduzetnike iz EU Programa za konkurentnost i inovacije (CIP), koji će se u suorganizaciji Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (MINGORP) te Hrvatske gospodarske komore - Europske poduzetničke mreže Hrvatska i Županijske komore Osijek, održati 04. svibnja 2010. godine u Županijskoj komori Osijek, s početkom u 12 sati.

Info-dan u Osijeku peti je u nizu ciklusa Info-dana koje EEN organizira u suradnji s MINGORP-om, na temu Programa CIP, u više hrvatskih gradova, kao što su Zagreb, Čakovec, Pula, Rijeka, Split, i Varaždin.

U okviru ovog poludnevnog info-dana, zainteresiranim poduzetnicima će se predstaviti ovaj opsežan program Europske unije, koji pod jednom kapom obuhvaća razne vidove potpore poduzetništvu i inovacijama, a prema programu u prilogu. Tako će se primjerice predstaviti potprogram namijenjen ekološkim inovacijama, mogućnosti predlaganja ICT projekata za javni sektor te mogućnosti financiranja akcija na području nove i obnovljive energije te unapređenje energetske učinkovitosti. Uvodno će biti predstavljen projekt Europske poduzetničke mreže Hrvatska (EEN) koji je također financiran iz CIP-a, a koji provodi Hrvatska gospodarska komora, kao i usluge koje se u okviru ovog projekta pružaju hrvatskim poduzetnicima. Program CIP predstavit će nacionalne kontakt osobe zadužene za svaki stup odnosno potprogram CIP-a iz nadležnih hrvatskih institucija (MINGORP i APIS IT).

Molimo Vas da svoje sudjelovanje potvrdite dostavom ispunjene prijavnice (u prilogu) putem e-pošte jradic@hgk.hr ili na hgkos@hg.hr fax 031 223 824 ili 031 213 406, najkasnije do 30. travnja 2010.Lokacija

Priloženi dokumenti:

docOsijek prijavnica 04 05.doc (1.010,00 kb)docOsijek program 04 05.doc (293,50 kb)