Info dan "Međunarodna suradnja kroz Eureka i Eurostars program te SME Instrument"

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG-BICRO organizira info dan na temu otvorenih natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa Europske unije:

  • Eureka/ Eurostars,
  • SME Instrument (Obzor 2020.)

koji će se održati u petak, 3. veljače 2017. s početkom u 10.00 sati u Kongresnom centru „Forum Zagreb“, Radnička cesta 50, Zagreb, Dvorana „Zemlji“.

Registracija sudionika i kava dobrodošlice započinju u 9.30 sati. Očekivano trajanje: 2 sata

Molimo, registrirati se OVDJE, do 1. veljače 2017.

EUREKA je program kojim se potiču mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Cilj programa je potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet. Sufinanciranje je na razini od 50%, uz maksimalni iznos potpore od 150.000 EUR. Ostale razlike između EUREKE i Eurostarsa saznajte na info danu.

Eurostars je program za istraživanje i razvoj nastao kao zajednička inicijativa EUREKA-e i Europske komisije. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice. Glavni partner na projektu mora biti malo ili srednje trgovačko društvo koje se bavi istraživanjem i razvojem (R&D performing SME). Najmanje 50% aktivnosti treba provoditi partner koji je R&D performing SME. Ostali partneri na projektu moraju biti mala ili srednja poduzeća. Sufinanciranje je 70% uz maksimalni iznos potpore od 200.000 EUR.

Rok za predaju projektnih prijedloga na sljedeći natječaj je 02. ožujka 2017. do 20.00 h.

SME Instrument je natječaj u okviru programa Obzor 2020, namijenjen visoko inovativnim malim i srednjim poduzećima s velikim potencijalom rasta, koja imaju globalne ambicije drastično promijeniti postojeće stanje na tržištu. SME Instrument provodi se u tri faze, s ciljem preobrazbe disruptivnih ideja u konkretna, inovativna rješenja s europskim i/ili globalnim utjecajem.

Rokovi za predaju projektnih prijedloga (cut-off date) su: Faza 1- 15. veljače; Faza 2- 6. travnja 2017.

Infodan će voditi Vedran Đidara, nacionalni koordinator projekata EUREKA/Eurostars i Renato Vrebac, nacionalna kontakt osoba za mala i srednja poduzeća za Obzor 2020.

Za sve dodatne upite, možete se obratiti na mail:

vedran.didara@hamagbicro.hr ili renato.vrebac@hamagbicro.hr

Lokacija