Europska poduzetnička mreža Hrvatske">

„Inteligentna energija u Europi - IEE" Europski Info Dan 03. veljače 2010

Kako možete sudjelovati u programu?

Ostvarite priliku za sufinanciranje Vašeg projekta kroz EU program Inteligentna energija. Sljedeći natječaj najavljuje se u proljeće 2010.

Sudjelovanje na IEE info danu omogućit će Vam da izradite kvalitetan projektni prijedlog te povećate svoje šanse za uspješnu prijavu. Također ćete imati prilike pronaći projektne partnere iz cijele Europe.

Više informacija pronađite ovdje
 

 

Datum: 3. veljače 2010

Lokacija: Charlemagne zgrada Europske komisije, Rue de la Loi 170, Brussels, Belgium.
 

Lokacija